Mini Race Day
2022-1

Stejně jako v předchozích ročnících pojedeme na tři měřené závodní jízdy, z nichž nejhorší výsledek se škrtá. Tj. sčítají se dva nejlepší dosažené časy.
Rozdělení tříd a pravidla zůstávají také stejná.

Divácky oblíbená kategorie Race Historic bude sloučena s kategorií Classic Mini S.U. do této kategorie patří historické vozy do roku výroby 1975 vč. ( po dohodě s ředitelem závodu je možné udělit vyjimku vozidlům s mladším rokem výroby).
Pokud obsadíme, bude vypsána kategorie pravidelnosti pro Classic Mini, do této kategorie je přípustné zařadit i jiné klasické vozy.
Kategorie New Mini a Open jsou bez omezení.

Vypsané kategorie MINI RACE DAY

Sobota 21.5.2022

Classic Mini do 1100 ccm
Classic Mini 1101-1300 ccm
Classic Mini upravené
Classic Mini super upravené + Historic Race Cars (open)
Classic Mini pravidelnost
New Mini One + Cooper
New Mini Cooper S + JCW
OPEN (ostatní)

Technické podmínky

Zařazení vozidel (Classic Mini) do jednotlivých kategorií se řídí dle platných technických podmínek pro Mini Race Day 2022.
Technické podmínky 2022 jsou zde ke stažení.

Podmínky

Startovné  je 500 Kč.
Startovné je splatné ihned po registraci, nebude-li uhrazeno, registrace bude stornována.
(Podrobnosti spojené s platbou startovného jsou uvedeny v potvrzovacím emailu reistrace.)
Startovné na místě je 1000 Kč (pouze v případě nenaplnění max. počtu startujících).
Uzávěrka registrací je 15. 5. 2022, nebo do vyčerpání max. počtu startujících.
V případě zrušení registrace tak učiňte minimálně 5 dní před termínem akce s nárokem na vrácení zálohy. Po 15. 5. 2022 je startovné nevratné.
Pořadatel si vyhrazuje právo dle aktuální situace a kapacity registraci stornovat, v případě storna registrace z důvodu naplnění kapacity akce bude zaplacené startovné vráceno.
V případě zrušení akce bude zaplacené startovné vráceno.
Žádáme účastníky, aby si přivezli (vlastní, nebo půjčenou) ochrannou přilbu (automobilovou, motocyklovou ! nikoliv cyklistickou) a používali ji při jízdách. Bez přilby nebude účastník vpuštěn na trať, bez nároku na vrácení startovného!

Přihlášení: Pokud se rozhodnete k účasti, přihlaste se včas přes registrační formulář zadáním požadovaným informací.

Každý startující podává samostatnou registraci – pokud budou tedy startovat na jednom vozidle dva startující – podávají registraci každý zvlášť.
Počet účastníků není neomezený, při dosažení kapacity propustnosti trati bude přihlašovaní ukončeno.
Řádně přihlášené účastníky vyrozumíme e-mailem s potvrzením přijetí registrace a pokyny k úhradě startovného.
Logicky mají přednost v registraci vozy kategorie Classic Historic Race a všechny derivace klasických Mini. Připomínáme, že na okruhu neplatí zákonné povinné ručení.

Včas se zaregistrujte

Všichni jezdci – všichni ti, co se hodlají pohybovat na trati – jsou povinni podepsat prohlášení – text prohlášení je i součástí registračního formuláře.

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na miniraceday@minifanclub.cz